Zemanovo tajemné mlčení o důvodech odmítnutí udělení profesury panu Putnovi vyvolávalo různé spekulace. Že bychom něco důležitého o panu Putnovi nevěděli, co ví jen prezident? Že by byl pan Putna zahraniční agent nebo korupčník, který bojuje proti zájmům naší země? Ne, vysvětlení je o mnohem očekávanější a primitivnější - je to homosexuál! A dokonce se zúčastnil pochodu Prague Pride! Profesor homosexuál nemůže být akademikem!

Kde to jsme? V jaké době to jsme? 

Postoj Hradu pod vedením Klause a Zemana vůči homofobii by si zasluhoval podrobnější zkoumání; jedná se totiž o dosti zvláštní fenomén. Jsme ateistická země, homofobie není ve společnosti zakořeněná z náboženských či ideových důvodů a ani není výrazným celospolečenským rysem. Proč tak brojil pan Klaus vůči homosexuálům? Obdobně s prezidentem Zemanem – proč mu vadí, že se pan Putna zúčastnil Prague Pride? Jaké mají k tomu důvody? Nerad běhám, ale to neznamená, že zruším v Praze všechny maratony. Navíc je velmi paradoxní, že se pan Zeman zúčastnil v rámci debat prezidentských kandidátů v rámci samotné Prague Pride diskuse, kde zaujal liberální postoj také vůči homosexuálům. Proč tedy změnil svůj názor? Nejedná se o další populistickou přetvářku?

Naskýtá se další možný důvod, proč Zeman následuje Klause v homofobních postojích (dejme stranou možnost, že plní vůli Klause za jeho podporu při prezidentských volbách). Oba prezidenti vystupují ostře proti pochodu Prague Pride a nejradši by ho zrušili. Ostatně v oficiálním prohlášení od Zemana stojí, že mu vadí Putnova účast na daném pochodu. Samotný pochod pro ně ale není žádným ohrožením, není politicky motivovaný a nemá politickou afiliaci. Proč tedy? Nabízí se jednoduchý důvod: oba se obávají nezávislých iniciativ masy lidí, kteří nejsou sdružení v jedné politické straně a dokáží strhnout mediální pozornost. Takové iniciativy a pochody se vymykají jejich moci, nemají je pod kontrolou, a tudíž je vnímají jako možné (a potenciálně mocné) rivaly a také k nim zaujímají takový postoj.

Vyžadujme po prezidentovi, který byl zvolen občany České republiky, aby hájil zájmy všech občanů (a tím také osob s odlišnou sexuální orientací). Nejvyšší představitel naší země nemůže diskriminovat osoby na základě jejich sexuální orientace. Prague Pride získal díky Zemanovi další důvod pro svou existenci – evidentně je stále nutné, aby lidé s odlišnou sexuální orientací veřejně deklarovali, že žijí mezi námi a mají stejné právo zastávat všechny funkce dostupné občanům naší země. Vyžadujme po prezidentovi, aby hájil práva všech a nerozděloval společnost. Defenestrujme postoj homofobie z Hradu.